Từ 1/8/2020, Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định thêm 4 trường hợp sẽ bị thu hồi đăng ký và biển số xe.

Theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, Điều 15, quy định các xe cơ giới sẽ bị thu hồi đăng ký và biển số trong những trường hợp sau:

1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

cbb36030bbeb2b2151895126651f22c2.jpg

Một số trường hợp mới sẽ bị thu hồi đăng ký và biển số xe. Ảnh: Internet

3. Xe tạm nhập của cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe bị mất cắp, chuyến đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

7. Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại thông tư này.

2f25fe12ed1d301e2349703c1be752c5.jpg

Thông tư mới có nhiều quy định thay đổi. Ảnh: Internet

8. Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

9. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

10. Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

11. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.