Lần đầu tiên Mỹ chính thức công nhận chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo trên Biển Đông của Việt Nam. Và Mỹ sẽ dùng khả năng của mình để bảo vệ tuy.ên bố này.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Jim Mattis trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 7-10/8

“Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về chuyến thăm chính thức ngày 8/8 để thảo luận mố.i qu.a.n h.ệ quốc phòng Mỹ-Việt ngày càng gia tăng và những thách thức an ninh khu vực.”

“Bộ trưởng Mattis và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng, bao gồm mở rộng hợp tác hàng hải. Các Bộ trưởng cũng chỉ đạo các nhân viên của mình làm việc hướng tới việc sắp xếp một chuyến thăm đầu tiên của hàng không mẫu hạm tới Việt Nam khi các điều kiện k.ỹ thuật cho phép.”

“Bộ trưởng nhấn mạ.nh m.ức đ.ộ mạ.nh m.ẽ của duy trì hòa bình, hỗ trợ n.hân đ.ạo và hợp tác Cảnh sát biển, bao gồm việc chuyển giao gần đây một tàu tuần du.yên trước đây của Hoa Kỳ để nâng cao năng lực thực th.i phá.p luật hàng hải của Việt Nam.”

“Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng một mối qu.an h.ệ quốc phòng Mỹ – Việt thúc đẩy mạ.nh mẽ an ninh khu vực và toàn cầu. Mối qu.an h.ệ này dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các lợi ích chung, bao gồm tự do hàng hải ở Biển Đông và toàn cầu, tôn trọng pháp luật quốc tế và công nhận chủ quyền quốc gia. Bộ trưởng ho.an nghê.nh việc Việt Nam chủ động tham gia và ngày càng đóng vai trò tích cực tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”

Về nội dung xu.n.g qu.anh cuộc họp bàn được đưa ra trong bản thông cáo này, ông Scott Harbison Swift, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đưa ra những lời phân tích rõ ràng hơn đi sâu vào từng chi tiết dựa trên lợi ích hợp tác giúp đỡ giữa Mỹ-Việt.

Ông Scott Harbison Swift chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương

“Câu cuối cùng trong thông cáo có một ý nghĩa hết sức quan trọng và đặc biệt đối với sự thay đổi về mặt ngoại giao cũng như chiến lược quân sự trong mối qua.n h.ệ giữa Mỹ với Việt Nam. Mối q.uan h.ệ này dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau vì các lợi ích chung, nó bao gồm việc tự do hàng hải ở Biển Đông cũng như toàn thế giới.”

“Việc tôn trọng luật pháp là điều phải có giữa các nước, nhưng vấn đề mấu ch.ốt và quan trọng là Quân đội Mỹ lần đầu tiên chính thức công nhận chủ quyền quốc gia, ch.ủ quy.ền biển đảo trên Biển Đông của Việt Nam. Và Mỹ sẽ dùng khả năng của mình để bảo vệ, thúc đẩy mạnh mẽ an ninh khu vực cũng như an ninh toàn cầu vì các lợi ích chung giữa các quốc gia.”

Ngoài ra, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia uy tín về Biển Đông sau khi xem xé.t nhiều khía cạnh bản thông cá.o cũng nhận định thêm đây có thể là một bước ngoặt mới mở ra cho Việt Nam khi chủ quy.ề.n biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông được Mỹ công nhận một cách chính thức.

“Đây có thể là một bước tiến mới khi Mỹ nhấn mạnh chủ quyền quốc gia. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Mỹ tuyên bố rằng Mỹ sẽ đụ.ng vào chủ quy.ền quốc gia của một nước nào cụ thể hay chủ quyền cụ thể nào ở Biển Đông cả, nhưng lần này Mỹ đã công bố điều này một cách chính thức toàn phương diện.”

“Mỹ x.ác nhận rằng chủ quyền của từng quốc gia trong từng khu vực một đối với họ là quan trọng và họ tôn trọng điều đó, đặc biệt là chủ quy.ề.n biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông. Vì thế nếu thời điểm hiện tại chúng ta kết luận Việt Nam thân cô thế cô, hoặc là phải bỏ những dự á.n khai thác dầu khí trên biển….đều là những tầm nhìn ngắn hạ.n. Vấn đề dài hạn hơn là Việt Nam có những thay đổi tích cực để bảo vệ cho quyề.n lợi đất nước và cho cả thế giới phải ngả m.ũ công nhận điều đó.”

Sáng 8/8, lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã được t.ổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hà.nh hội đàm. Tại hội đàm, hai Bộ trưởng trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và đ.á.nh g.iá cao kết quả hợp tác song phương trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy qu.an h.ệ hợp tác quốc phòng song phương, Tuyên bố Tầm nhìn chung về qu.an h.ệ quốc phòng song phương, trong đó bao gồm các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, tham vấn đối thoại, an ninh biển, tìm kiếm cứ.u hộ, cứ.u nạ.n, cứu trợ thả.m h.ọ.a, đặc biệt là hợp tác khắc ph.ục h.ậu quả .ch.iến tr.anh bao gồm rà ph.á bo.m mìn, tẩy rửa ch.ất đ.ộc da cam./dio.xin, tìm kiếm quân nhân m.ất tí.ch và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Kết quả hợp tác đã góp phần tăng cư.ờng sự tin cậy, mối qu.an h.ệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước. Hai Bộ trưởng đã thống nhất các biện pháp để thúc đẩy qu.a.n h.ệ hợp tác quốc phòng thời gian tới theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn bản đã ký kết.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã cám ơn sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị của phía Hoa Kỳ dành cho đoàn và một lần nữa khẳng định, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Việt Nam chủ trương xây dựng nền quốc phòng tự vệ đủ để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và luôn ưu tiên phát triển qu.an h.ệ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đ.á.nh gi.á cao sự hợp tác của Hoa Kỳ trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam cũng như trong lĩnh vực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Về qu.a.n h.ệ quốc phòng song phương trong thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo nội dung các văn bản thỏa thuận đã được ký kết, trong đó tập trung ưu tiên vào lĩnh vực kh.ắc ph.ục hậ.u quả ch.i.ến tra.nh tại Việt Nam, đối phó với thá.ch th.ức an ninh phi truy.ền thống cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Liên quan đến vấn đề tẩy độc dioxin tại các điểm bị ô nhiễm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết hai bên đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự á.n tẩ.y đ.ộ.c sân bay Đà Nẵng và đang tiến hành giai đoạn 2, để cố gắng hoàn thành kịp phục vụ hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đang khảo s.át nghiên cứu để ti.ến h.ành dự á.n tẩ.y đ.ộc tại sân bay Biên Hòa. Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi về vấn đề tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam và thống nhất giao cho các cơ quan chức năng hai bên trao đổi, khi nào đáp ứng điều kiện về kỹ thuật sẽ tiến h.àn.h chu.yến thăm vào thời gian thích hợp.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực; cũng như nỗ lực h.ợp tá.c có h.iệu quả của Việt Nam trong việc tìm kiế.m. h.ài c.ốt người Mỹ mất tích trong chi.ến tr.a.nh (MIA).

Bộ trưởng James Mattis cam kết sẽ tiếp tục hợp tác trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam m.ất t.ích trong ch.i.ến tr.a.nh cũng như hỗ trợ cho việc tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trao cho Bộ trưởng James Mattis hồ sơ mới về địa điểm tìm ki.ếm h.ài cố.t quân nhân Mỹ mấ.t tích để hai bên có thể cùng nhau hợp tác trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm Bộ Tư lệnh lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ.

(Theo Tin tức Biển Đông)