Bà tự ý đưa Mai Phương trốn viện 175 về thuê nhà bên Tân Phú gần cái giáo hội để ngày ngày có mấy người đó qua cầu nguyện cho khỏi bệnh nhé. Lúc Mai Phương mất chính xác là mấy giờ bà cũng không biết dù là người bên cạnh Mai Phương. Mọi người hỏi thì bả bảo 7h tối mọi người chuẩn bị cầu nguyện thì thấy Mai Phương đi rồi. Lúc đó Mai Phương đang nằm truyền đạm luôn. Đi không ai biết cả! Tội

Chúng ta không hề bổ báng thần thánh nhưng thật sự có một số người lợi dụng đạo giáo để hướng con người đi đến những suy nghĩ,hành động không khác gì quỷ dữ thì thật đáng lên án. Đạo nào cũng mong hướng con người đến cái tốt, chỉ có những thành phần muốn bôi nhọ 1 tôn giáo nào đó nên mới lập ra 1 đảng phái cuồng si và làm cho nhiều người không hiểu về đạo chính thống thấy sợ đạo. Ròi xa lánh đạo chính thống. Đáng buồn…Bà  cuồng tín quá rồi