Ngư dân Lý Sơn vừa bắt được hai con chim bồ câu trên cánh có viết chữ nước ngoài trên đảo Hoàng Sa. Hai chân của chim còn được bọc những chiếc vòng nhựa đánh số khá lạ.

Ngư dân Bùi Ngọc Thanh, người bị tàu hải giám của Trung Quốc tấn công ngày 1 tháng 1 năm 2014 khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Việt Nam đã bắt được những con chim này khi chúng bay theo tàu của anh. Những con chim này có in nhiều ký tự bằng tiếng nước ngoài mặt trong của lông cánh. Người dân Lý Sơn cho biết đã nhiều lần bắt được những con chim bồ câu như vậy khi chúng bay ra đậu trên tàu của họ.

Ngư dân Bùi Ngọc Thanh, người bị tàu hải giám của Trung Quốc tấn công ngày 1/1/2014 khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa đã bắt được những con chim này khi chúng bay theo tàu của anh. Trên mặt trong của lông cánh chim có in nhiều ký tự bằng tiếng nước ngoài. Người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã nhiều lần bắt được những con chim bồ câu như vậy khi chúng bay ra đậu trên tàu của họ.

Nhiều người dân Lý Sơn tin rằng, những con chim này có gắn chip điện tử theo dõi nên khi bắt được chúng họ khám xét rất kỹ để tìm kiếm chip. Một số người còn cho rằng, những con chim do Trung Quốc nuôi rất độc hai nên không dám ăn, thậm chí đụng vào chúng.

Một số người dân cho rằng, những con chim này có gắn chip điện tử theo dõi, do đó khi bắt được chúng họ khám xét rất kỹ để tìm kiếm chip. Một số người còn cho rằng, những con chim này đến từ Trung Quốc, có chất độc hai nên không dám ăn.

Hai chân của những chú chim này gắn các vòng nhựa có đánh số. Các vòng nhựa này rất chắc chắn và tinh xảo càng khiến ngư dân tin lchúng là các chip điện tử.

Hai chân của những chú chim này gắn các vòng nhựa có đánh số. Các vòng nhựa này rất chắc chắn và tinh xảo càng khiến ngư dân tin chúng là các con chip điện tử.

Hai chú bồ câu lạ này hiện được nuôi nhốt trong khi người bắt được chúng đang đi đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa.

Hai chú bồ câu lạ này hiện được nuôi nhốt tại nhà anh Bùi Ngọc Thanh, còn người bắt được chúng đang đi đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa.