Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy Trung Quốc vào chân tường với những cá.o bu.ộc nghiêm trọng sau đây:

1-Thí nghiệm sinh học gây thảm họa nhân loại tại Vũ Hán

2-Giấu diếm các thông tin về virus Trung cộng nhằm ý đồ xấu với thế giới

3-Phát tá.n trận dị.ch này ra toàn thế giới 1 cách cố ý

4-Dùng hối lộ, mua chu.ộc để lũ.ng đoạn WHO

5-Lợi dụng đại dịch để kiế.m lợi b.ất chính, nâng giá.

6-H.ă.m d.ọa u.y hi.ếp các quốc gia khác để é.p bu.ộ.c họ thuận theo ý Trung Quốc trên diện thế giới.

7-Trung Quốc ăn cắp nghiên c.ứ.u về virus corona, ủng hộ ti.n tặ.c.

8-Trại cải tạo và thu hoạch nộ.i tạ.ng của t.ù nh.ân.

Các biện pháp sau đây đã được Mỹ ban hành để tr.ừ.ng p.h.ạt Trung Quốc

1-Không đàm ph.án lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

2-Loại công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán Mỹ

3-Chặn nguồn cung cấp chip toàn cầu cho Huawei nói riêng và toàn thể các công ty HighTech của Tàu nói chung.

4-Hạn chế đầu tư vào các công ty Trung Quốc

5-Không loại trừ việc bắt Trung Quốc bồi thường th.i.ệt h.ại do Virus Trung Cộng gây ra.

6-Mỹ sát cánh Đài Loan, bán v.ũ k.h.í tố.i t.â.n, đưa tàu chiế.n vào eo biển Đài Loan

7-Mỹ ủng hộ Úc trong các hành động ch.ố.ng lại Trung Cộng trong đó có việc đi.ều tr.a nguồn gốc Coronavirus

8-Mỹ đưa tàu chi.ế.n vào biển Hoa Đông hậu thuẫn Nhật và Hàn Quốc.

9-Đẩy mạnh chi.ế.n dịch đưa các công ty Mỹ ra khỏi Trung Quốc

10-Chuẩn bị việc đ.á.nh sậ.p b.ức tường lửa của Trung Quốc

11-Chuẩn bị cấ.m vận Trung Quốc nếu Trung Quốc ban hành luật an ninh mới trên Hồng Kông.

.Những trừng ph.ạt đó á.p đặt lên Trung Quốc đã gần với việc CẤM VẬN trong chi.ến tr.a.nh lạnh. Trung Quốc biết bị dồ.n vào đường cùng, nhưng lúc này Trung Quốc cô đơn hơn bao giờ hết. Nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu của Trung Quốc sẽ nhanh chóng bị suy yế.u khi đối mặt với sự c.ô lập của quốc tế. Người dân Trung Quốc sẽ biết những việc này là một tay lãnh đạo Trung Quốc làm ra. Nếu TQ t.an r.ả, nhân lo.ại sẽ được tự do.

Nguồn: Dalavanh Hannah